Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY TCE

NHÀ MÁY TCE

Công trình: NHÀ MÁY TCE

Địa điểm: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 150.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DIỆN TỬ T.C VIỆT NAM

Hợp đồng: 48/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát