Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GIAI ĐOẠN 1)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GIAI ĐOẠN 1)

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GIAI ĐOẠN 1)

Địa điểm: Viet Nam

Quy mô: 8.2 ha .Trong đó 2 khối nhà diện tích xây dựng 45.000m2

Chủ đầu tư: FURNITURE

Hợp đồng: 121/HĐKT ngày 03/03/2009

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát