Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GĐ I)

NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GĐ I)

Công trình: NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU (GĐ I)

Địa điểm: Việt Nam

Quy mô: 8.2 ha .Trong đó 2 khối nhà diện tích xây dựng 45.000m2

Chủ đầu tư: FURNITURE

Hợp đồng: HĐTV/ICCI&MQ ngày 15/02/2008

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát