Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY PYUNG AN

NHÀ MÁY PYUNG AN

Công trình: NHÀ MÁY PYUNG AN

Địa điểm: Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh

Quy mô: 12.500 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Hợp đồng: 144/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình