Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY NHỰA FULIN

NHÀ MÁY NHỰA FULIN

Công trình: NHÀ MÁY NHỰA FULIN

Địa điểm: Long Bình, Biên Hòa

Quy mô: 3600 m2

Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Hợp đồng: 156/2017/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình