Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ - LONG AN

NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ - LONG AN

Công trình: NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU PHONG PHÚ - LONG AN

Địa điểm: 27 Nguyễn Thị Bảy, Tân An, Long An

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: PHONG PHU INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

Hợp đồng: 238/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình