Contact suport

HPM

HPM

Name: HPM

Address: Ho Chi Minh City

Scale: 5.000 m2

Investor: CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM

Contract: 196/2018/HĐKT

Task: Construction Quality Inspection