Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA TRỊ AN

NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA TRỊ AN

Công trình: NHÀ MÁY ĐƯỜNG BIÊN HÒA TRỊ AN

Địa điểm: Trị An, Biên Hoà, Đồng Nai

Quy mô: 3.500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Hợp đồng: 037/2012/HĐKT ngày 09/07/2012

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng nhà xưởng nhà máy