Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ MÁY BIO-ETHANOL DUNG QUẤT

NHÀ MÁY BIO-ETHANOL DUNG QUẤT

Công trình: NHÀ MÁY BIO-ETHANOL DUNG QUẤT

Địa điểm: Bình Sơn, Quãng Ngãi

Quy mô: 24.62 Ha

Chủ đầu tư: SINH HỌC BIO-ETHANOL DUNG QUẤT

Hợp đồng: 105/PTSC-QN/MDV ngày 25/06/2013

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình