Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ KHO - CÔNG TY DUY HƯNG LOGISTICS

NHÀ KHO - CÔNG TY DUY HƯNG LOGISTICS

Công trình: NHÀ KHO - CÔNG TY DUY HƯNG LOGISTICS

Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Hợp đồng: 41/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình