Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ HUẤN LUYỆN, NHÀ VĂN PHÒNG

NHÀ HUẤN LUYỆN, NHÀ VĂN PHÒNG

Công trình: NHÀ HUẤN LUYỆN, NHÀ VĂN PHÒNG

Địa điểm: KCN Bình Minh, Vĩnh Long

Quy mô: 2.500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM

Hợp đồng: 03/HĐKT/2020

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình