Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ HÀNG HÀNG DƯƠNG

NHÀ HÀNG HÀNG DƯƠNG

Công trình: NHÀ HÀNG HÀNG DƯƠNG

Địa điểm: 32 - 34 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: HANG DUONG

Hợp đồng: 2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình