Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH

NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH

Công trình: NHÀ CHỨA BỤI – CÔNG TY GỖ TRƯỜNG THÀNH

Địa điểm: Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 500 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH SMART

Hợp đồng: 24/03/2017

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình