Tư vấn dịch vụ toàn quốc

NHÀ ĂN – TRỤ SỞ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

NHÀ ĂN – TRỤ SỞ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

Công trình: NHÀ ĂN – TRỤ SỞ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

Địa điểm: Mỹ Tho, Tiền Giang

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG

Hợp đồng: 217/2018/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình