Tư vấn dịch vụ toàn quốc

MAY NHÀ BÈ SÓC TRĂNG

MAY NHÀ BÈ SÓC TRĂNG

Công trình: MAY NHÀ BÈ SÓC TRĂNG

Địa điểm: Sóc Trăng

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VIETNAM INTERNATIONAL ADJUSTER

Hợp đồng: 289/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình