Tư vấn dịch vụ toàn quốc

MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Công trình: MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: PROTRADE GARMENR JOINT STOCK COMPANY

Hợp đồng: 222/2019/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình