Tư vấn dịch vụ toàn quốc

LÂN CẬN PHÚ GIA COMPOUND

LÂN CẬN PHÚ GIA COMPOUND

Công trình: LÂN CẬN PHÚ GIA COMPOUND

Địa điểm: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Quy mô: 16600 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: 01_DAK/ICCI ngày 04/07/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận