Tư vấn dịch vụ toàn quốc

LÂN CẬN IBIS STYLE HOTEL

LÂN CẬN IBIS STYLE HOTEL

Công trình: LÂN CẬN IBIS STYLE HOTEL

Địa điểm: Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Quy mô: 5.378 m2

Chủ đầu tư: NOVALAND

Hợp đồng: 001_IBIS/ICCI ngày 04/07/2016

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng công trình lân cận