Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIOS C.T SÓNG THẦN

KIOS C.T SÓNG THẦN

Công trình: KIOS C.T SÓNG THẦN

Địa điểm: Bình Dương

Quy mô: 10 ha

Chủ đầu tư: KIOS C.T SÓNG THẦN

Hợp đồng: 448/ICCI-CTG ngày 17/07/2010

Nhiệm vụ thực hiện: Tư vấn giám sát