Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SỬA CHỮA CẢI TẠO TẠI NHÀ BÈ

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SỬA CHỮA CẢI TẠO TẠI NHÀ BÈ

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SỬA CHỮA CẢI TẠO TẠI NHÀ BÈ

Địa điểm: Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: MZ

Hợp đồng: ICCI2921

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định xây dựng