Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Địa điểm: 9-9A, Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM

Quy mô: 12500 m2

Chủ đầu tư: MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Hợp đồng: ICCI2162223

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.