Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI QUẢNG HƯNG THANH HÓA (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Quảng Hưng, Thanh Hóa

Quy mô: Kiểm định kết cấu công trình phục vụ công tác lắp tấm năng lượng mặt trời

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định công trình xây dựng