Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH TTMQT DỆT MAY VIỆT NAM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH TTMQT DỆT MAY VIỆT NAM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH TTMQT DỆT MAY VIỆT NAM

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 3.500 m2

Chủ đầu tư: QTDM

Hợp đồng: ICCI22822

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.