Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH GIÀY DÉP, MAY MẶC FRAMAS VIỆT NAM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH GIÀY DÉP, MAY MẶC FRAMAS VIỆT NAM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH GIÀY DÉP, MAY MẶC FRAMAS VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

Quy mô: 7.500 m2

Chủ đầu tư: FRAMAS

Hợp đồng: ICCI20522

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.