Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT SỢI VẢI, DỆT KIM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT SỢI VẢI, DỆT KIM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT SỢI VẢI, DỆT KIM

Địa điểm: Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 11.000 m2

Chủ đầu tư: DKĐP

Hợp đồng: ICCI26322

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình