Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI KCN NAM TÂN UYÊN

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI KCN NAM TÂN UYÊN

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI KCN NAM TÂN UYÊN

Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 4.000 m2

Chủ đầu tư: ĐỒNG HÒA

Hợp đồng: ICCI21

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định xây dựng