Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Địa điểm: Công viên phần mềm Quang Trung

Quy mô: 500 m2

Chủ đầu tư: PL

Hợp đồng: ICCI19

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng Xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành sửa chữa, lắp đặt thêm tấm tôn chống thấm trên kết cấu mái BTCT của công trình.