Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHƯỜNG 7, QUẬN GÒ VẤP, HCM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHƯỜNG 7, QUẬN GÒ VẤP, HCM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHƯỜNG 7, QUẬN GÒ VẤP, HCM

Địa điểm: Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp HCM

Quy mô: 500 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 312/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng chất lượng công trình nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình hiện hữu