Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÒNG TẬP GYM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÒNG TẬP GYM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÒNG TẬP GYM

Địa điểm: Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: CLB PHAN

Hợp đồng: 293939

Nhiệm vụ thực hiện: Khảo sát chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn của hạng mục công trình hiện hữu. Thiết kế gia cố để đảm bảo an toàn chịu lực cho công trình và lập khái toán chi phí gia cố (nếu cần)