Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: KTG

Hợp đồng: ICCI0921PL

Nhiệm vụ thực hiện: Construction Quality Inspection