Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - CN BÌNH CHÁNH

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - CN BÌNH CHÁNH

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG - CN BÌNH CHÁNH

Địa điểm: D15/8 Đinh Đức Thiên, Bình Chánh, Tp HCM

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG

Hợp đồng: ICCI2152223

Nhiệm vụ thực hiện: Xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.