Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI SIÊU THỊ HẢI PHÒNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI SIÊU THỊ HẢI PHÒNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHI LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI SIÊU THỊ HẢI PHÒNG (SOLAR POWER, SOLAR CELL, SOLAR PANEL)

Địa điểm: Ngô Quyền, Hải Phòng

Quy mô: 11.000 m2

Chủ đầu tư: GREEN YELLOW

Hợp đồng: 285/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng chất lượng công trình nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình khi thi công lắp thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái. Đề xuất phương án gia cố để đảm bảo an toàn cho công trình (nếu cần)