Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI TOÀN

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI TOÀN

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẢI TOÀN

Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: KTG

Hợp đồng: 09/2021/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng công trình