Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI HỒ HỌC LÃM TP HCM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI HỒ HỌC LÃM TP HCM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI HỒ HỌC LÃM TP HCM

Địa điểm: Hồ Học Lãm, Bình Tân, Tp HCM

Quy mô: 54.000 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 227/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình