Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI TIỀN GIANG

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI TIỀN GIANG

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI TIỀN GIANG

Địa điểm: Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: THE CLIENT

Hợp đồng: 198/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình