Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI QUẬN 9, TP HCM

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI QUẬN 9, TP HCM

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI QUẬN 9, TP HCM

Địa điểm: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 248/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định xây dựng chất lượng nhà xưởng nhằm xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình, cấp giấy chứng nhận an toàn chịu lực