Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC NINH

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC NINH

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC NINH

Địa điểm: Yên Phong, Bắc Ninh

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 194/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình (phần xây dựng và phần điện)