Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC GIANG

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC GIANG

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC TẠI BẮC GIANG

Địa điểm: Cao Thương, Tân Yên, Bắc Giang

Quy mô: 5.000 m2

Chủ đầu tư: THE CLIENT

Hợp đồng: 191/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chứng nhận an toàn chịu lực công trình