Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY BIA TẠI QUẬN 12

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY BIA TẠI QUẬN 12

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY BIA TẠI QUẬN 12

Địa điểm: Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: VIETTEL

Hợp đồng: 218/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng chất lượng công trình nhằm xác định chất lượng hiện trạng, kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu nền xưởng khi lắp đặt dây chuyền vận chuyển hàng hóa