Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BỆNH VIỆN

KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BỆNH VIỆN

Công trình: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG BỆNH VIỆN

Địa điểm: Phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 300 m2

Chủ đầu tư: CENTRE FOR TROPICAL MEDICINE (OXFORD UNIVERSITY CLINICAL RESEARCH UNIT – VIETNAM)

Hợp đồng: 313/2020/HĐKT

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định công trình, xác định chất lượng hiện trạng, tính toán đánh giá khả năng chịu lực của sàn sân thượng công trình khi di chuyển thiết bị sang khu vực bên cạnh.