Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG

KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: KCN Sóng Thần, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Quy mô: 10.000 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 302/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định chất lượng hiện trạng để đánh giá độ an toàn, khả năng sử dụng của các cấu kiện, hạng mục công trình, lên phương án và dự toán sửa chữa khắc phục hợp lý để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.