Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG LONG AN

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG LONG AN

Công trình: KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG LONG AN

Địa điểm: Long An

Quy mô: 20.000 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI6021

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định nhà xưởng