Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DƯƠNG HOÀNG

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DƯƠNG HOÀNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ XƯỞNG DƯƠNG HOÀNG

Địa điểm: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: DUONG HOANG

Hợp đồng: ICCI2802223

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực theo tiêu chuẩn Labs