Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY THỦY SẢN CÀ MAU

KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY THỦY SẢN CÀ MAU

Công trình: KIỂM ĐỊNH NHÀ XƯỞNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU LỰC NHÀ MÁY THỦY SẢN CÀ MAU

Địa điểm: Đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau

Quy mô: 25.000 m2

Chủ đầu tư: CA MAU SEAFOOD

Hợp đồng: ICCI2992223

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu đánh giá chịu lực nhà xưởng và cấp giấy chứng nhận đảm bảo nhà xưởng, nhà máy an toàn chịu lực