Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TP THỦ ĐỨC

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TP THỦ ĐỨC

Công trình: KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TP THỦ ĐỨC

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 200 m2

Chủ đầu tư: THƯỜNG PHƯỚC

Hợp đồng: ICCI3221

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định nâng tầng