Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TÂN ĐỊNH, BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TÂN ĐỊNH, BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG TẠI TÂN ĐỊNH, BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

Địa điểm: Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 1.000 m2

Chủ đầu tư: OWNER

Hợp đồng: 304/2020/HDKT

Nhiệm vụ thực hiện: kiểm định công trình phục vụ công tác nâng tầng.