Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG

Địa điểm: Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 200 m2

Chủ đầu tư: TCH

Hợp đồng: ICCI3621

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định xây dựng phục vụ công tác nâng tầng