Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG TẠI TRẦN BÌNH TRỌNG

KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG TẠI TRẦN BÌNH TRỌNG

Công trình: KIỂM ĐỊNH NÂNG TẦNG NHÀ VĂN PHÒNG TẠI TRẦN BÌNH TRỌNG

Địa điểm: Trần Bình Trọng, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

Quy mô: 200 m2

Chủ đầu tư: LTN

Hợp đồng: ICCI7121

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định công trình để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn của công trình khi tiến hành cải tạo nâng tầng, chuyển đổi công năng sử dụng