Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI SIÊU THỊ THE CITY HOẰNG HÓA

KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI SIÊU THỊ THE CITY HOẰNG HÓA

Công trình: KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI SIÊU THỊ THE CITY HOẰNG HÓA

Địa điểm: Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Quy mô: 2.000 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình