Tư vấn dịch vụ toàn quốc

KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TRƯỜNG THỌ PHARMA

KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TRƯỜNG THỌ PHARMA

Công trình: KIỂM ĐỊNH KHI LẮP PIN (SOLAR) NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LÊN MÁI NHÀ XƯỞNG TRƯỜNG THỌ PHARMA

Địa điểm: Nam Định

Quy mô: 15.000 m2

Chủ đầu tư: GYL

Hợp đồng: ICCI28520

Nhiệm vụ thực hiện: Kiểm định kết cấu xác định chất lượng hiện trạng kết cấu công trình, tính toán, kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của nhà xưởng khi lắp tấm pin năng lượng mặt trời